Hvad kan jeg som virksomhed gøre for at spare energi til opvarmning

og hvordan afhjælpes uhensigtsmæssige problemer som følge af disse tiltag?

– At vi ønsker at sænke energiforbruget ved at sænke rumtemperaturen

Der kan spares rigtig meget på varmeforbruget ved at skrue ned for termostaterne. Sænkes temperaturen med 3 °C giver det i størrelsesorden 25% besparelse.

En måling af rumtemperaturen fortæller ikke, om dine ansatte synes der er for koldt eller for varmt. Vi er alle forskellige, og det er meget individuelt hvilket behov for varme, vi har. Derfor bygger vores handlingsplan på, at man spørger ind til deres den enkelte medarbejder komfort.

Du kan bruge følgende road map i forhold til implementeringen hos medarbejderne.

Step 1 Tag kontakt til hver enkelt medarbejder i lokalet og spørg ind til deres individuelle oplevelse af rummets temperatur generelt/ årstider.

Step 2 Oplys medarbejderne om at der iværksættes en indsats for at øge komforten for den enkelte samtidig med at få reduceret temperaturen i rummet hvilket bedrer indeklimaet men også nedbringer varmeregningen og dermed energiforbruget.

Step 3 Identificer hvem der har/ oplever kolde hænder, dem der generelt bare har det koldt men vigtigt, også dem der har det for varmt.

Step 4 Introducer håndvarmeren for de enkelte relevante personer og spørg ind til deres interessefor at bruge den.

Step 5 Placer en håndvarmer hos de udvalgte medarbejdere.

Step 6 Reducer temperaturen i rummet hvis det skal gøres centralt, ellers lad selv personalet indstille temperaturen.

Step 7 Følg op efter ca 30 dage og fokuser på komforten hos den enkelte. Dem der før havde det for varmt, vil være indikatoren på, om der er sænket på temperaturen, og dermed sparet på varmen.

a) Hvis temperaturen stilles centralt:

Findes der ingen der fryser men fortsat nogle der har det for varmt, kan yderligere reduktion i temperaturen overvejes. Foretag nødvendige justeringer.

Spørg til dem der før havde det for koldt, om håndvarmeren de føler bedre komfort nu, og om de bruger håndvarmeren.

b) Hvis personalet selv stiller temperaturen:

Spørg til dem der før havde det for varmt. Hvis de har det tilpas nu, så er temperaturen blevet sænket.

Spørg til dem der før havde det for koldt, om håndvarmeren de føler bedre komfort nu, og om de bruger håndvarmeren.

  • Smart teknologi

  • Individuel opvarmning

  • Omkostningseffektivitet

  • Udviklingspotentiale

  • Bæredygtighed

  • At du oplever en forskel

Du kender dit behov
for varme

Din besked er sendt. Du hører fra os inden længe.
Vi kunne beklageligvis ikke modtage din besked. Du kan kontakte os på kontakt@varme.com.

Har du spørgsmål? Kontakt os

BESØG OS
Tietgens Plads 11
8000 Aarhus C
Danmark

BANKOPLYSNINGER
MobilePay: 112 433
Reg/konto: 6181 0009979468
IBAN: DK 3761810009979468

PRODUKT ARK
Klik på download for at hente og printe vores produktark


Du kender dit behov for varme

Din besked er sendt. Du hører fra os inden længe.
Vi kunne beklageligvis ikke modtage din besked. Du kan kontakte os på kontakt@varme.com.

Har du spørgsmål? Kontakt os

KONTAKT OS
(+45) 30 313 854
kontakt@varme.com

BESØG OS
Tietgens Plads 11
8000 Aarhus C
Danmark

BANKOPLYSNINGER
MobilePay: 112 433
Reg/konto: 6181 0009979468
IBAN: DK 3761810009979468

PRODUKT ARK
Klik på download for at hente og printe vores produktark