Produkt udvikling

Ideen bag VARME konceptet er en helt ny måde at levere opvarmning og dermed komfort på. Traditionelle metoder spilder masser af energi ved at opvarme tomme rum og tomme bygninger. VARMEs produkter leverer målrettet personlig opvarmning, direkte til de steder der er brug for det. Og varmen kommer øjeblikkeligt.

Vi har vænnet os til, og ikke stillet spørgsmål ved, hvorfor vi skruer op for varmen og venter tålmodigt på, at rummet har en temperatur der betyder vores komfortzone er nået og vi kan arbejde uden af få kolde hænder og fødder. Problemet er bare, at din kollegaer måske ikke er enige, fordi de netop har en anden komfortzone.

VARMEs første produkt er en håndvarmer VARME H40, som ved hjælp af infrarøde LED teknologi giver varme lige der, hvor der er brug for det. Næste trin i produktudviklingen bliver en øget varme kraft og en sensor som automatisk tænder og slukker når du sætter dig ved tastaturet.

På lang sigt er der planer om udvikling af en fod varmer og ultimativt målrettede varmekilder der følger personen rundt i lokalet, igen med fokus på personlig opvarmning og komfort og ikke dyr og miljøproblematisk opvarmning af rum.