Vejledning

Selvom VARMEs produkter primært er udviklet til brug i virksomheder, håber vi på lang sigt, at de bliver standard i alle hjem.

En investering i VARME produkter vil altid være en god ide for både personlig komfort for ansatte i en virksomhed, men også for miljøet på grund af de besparelser brugen af produkterne medfører og for bæredygtigheden de bringer. Hvis du anser dig selv for at være en “product champion” i din virksomhed, med øje for nye teknologier der kan spare tid, penge, og miljøbelastning, så har du måske brug for nogle argumenter til at overbevise din administrative leder eller økonomichef om fordelene ved at investere i VARME H40. De er:

  • Plug ‘n play. Du tager den ud af kassen og sætter den i stikket og så er du i gang
  • Varmebølgerne fra håndvarmeren gør det muligt for dig at bevæge hænderne helt frit
  • Udgiften til strøm er minimal sammenlignet med at skrue op for varmen på hele kontoret (eller i hjemmet)
  • VARME H40 er designet, så der ikke er risiko for overophedning

Vi anbefaler, at I køber VARME enheder til ca. 1/3 af de ansatte på kontoret og benytter et af vores virksomhedstilbud. Personlig varmekomfort er meget individuel og det er jo nemlig ikke alle der har brug for ekstra håndvarme eller ikke alle der har brug for det hele tiden. Vi foreslår derfor, at I investerer i en pulje af håndvarmere, som står til rådighed både på kontoret og til at låne med hjem til hjemmearbejdsdage. På den måde kan I regulere varmeforbruget på kontoret og samtidig sørge for, at alle ansatte opnår en tilfredsstillende komfortzone.

Hvis du vil bestille flere end 1 VARME H40, så send endelig en e-mail til kontakt@varme.com og få priserne på 5 stk., 10stk., 15 stk., osv. Vi svarer i løbet af 1-2 dage og kan, afhængigt af hvor I er i landet, få produkterne ud til jer med hast.